ข่าวกิจกรรม

วันพ่อ 66

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ตรงกับ วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนหนองหญ…

Continue Reading

กีฬาสีภายใน 66

ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ มี จ.อ.…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง

ยินดีต้อนรับ ครูนเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้ย้ายจาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม โดยมาดำรงค์ตำแหน่งครูที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 15 พฤศจิกาย…

Continue Reading

ประชุมผู้ปครอง 2/66

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งข่าวสารข้อตกลงเพิ่มเติม แจ้งผลการเรียนความประพฤติให้ผู้ปกครองได้รับทราบ มีการ…

Continue Reading

สพม.เพชรบุรี เยี่ยมโรงเรียน และนิเทศโรงเรียน

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สพม.เพชรบุรี โดยมีนาย นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศ สพม.เพชรบุรี และ คณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูนภาพร  ทองศรี

ยินดีต้อนรับ ครูนภาพร  ทองศรี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี โดยมาดำรงค์ตำแหน่ง ครู ที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้…

Continue Reading

ยินดีต้นรับ ครูจิราวรรณ และ ครูชัยกร

ยินดีต้อนรับ ครูครูจิราวรรณ เอี่ยมสำอาง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ ครูชัยกร เพ็ชรดี ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าป…

Continue Reading

ค่าย coding 66

ในปัจจุบันความพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรม coding ภาษาแห่งอนาคต ขึ้นในวันที…

Continue Reading