ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ด้วย โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ…

Continue Reading

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Facebook Comments

Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนดำเนินการรับส…

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเร…

Continue Reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รับสมัคร วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 โดยรับสมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนได้ที่ใต้อาคาร1 ตามวันเวลาราชการ เวลา 08.30 น. &#8…

Continue Reading

กำหนดปิด เรียน 2/2566 และ เปิดเรียน 1/2567

เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ด้วยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 เรียบร้อยแล้วเพื่อให้การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ป…

Continue Reading

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

รงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่า ผูกข้อมือรับพรจากค…

Continue Reading

กิจกรรมการถวายความจงรักภักดี

กิจกรรมการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิม จำปาวิจิตร ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึ…

Continue Reading