กิจกรรมการถวายความจงรักภักดี

กิจกรรมการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 มกราคม 2567 นายเฉลิม จำปาวิจิตร ประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา …

Continue Reading

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีพิธีการแสดงความยินดีต้อนรับ นายอัครินทร์ คุณแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมีผู้บริหารคณะครู กรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง และ คณะผู้บริหาร …

Continue Reading

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 66

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ปิ้ง  ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ…

Continue Reading

YAPLONG OPEN HOUSE 66

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ YAPLONG OPEN HOUSE 66 ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน ใน…

Continue Reading

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา วันที่ 26 -27 มกราคม 2567 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม…

Continue Reading

ทัศนศึกษา 66

ในวันที่ 5 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยปีในได้ไปทัศนศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยระดับชั้นม.ต้น ได้ไปทัศน์ศึกษาแหล่งเรีย…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูอังคณา คำทา

ยินดีต้อนรับ ครูอังคณา คำทา คุณครูกลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา …

Continue Reading

ปีใหม่ 67

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ปี 2567 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ให้กับนักเรียน มีกิจกรรมดังนี้ มอบเกียรติคนดีศรี น.ป. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ชุดการแสดงจาก…

Continue Reading