ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เพื่อแจ้งข่าวสารและขอความคิดเห็นความร่วมมือในด้านต่างๆจากผู้ปกครอง และรับทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน คลิกดูภาพทั้งหมด

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม มาศึกษาดูงาน

ในวันที่ 29 ต.ค. 2555 โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  และส่งครูดวงกมล  อังกินันท์  ที่ย้ายมาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คลิกดูภาพทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 24  ตุลาคม  2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมี ศึกษานิเทศ พิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์   มาเป็นวิทยากรให้ความ…

งานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2555 – ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬา วันที่ 1-3 ต.ค. 55 – ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 ต.ค. 55 &…

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

              ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูธวัฒน์ ศรีคลหนู และ ครูสมคิด เติมพูล คลิกดูภาพทั้งหมด   ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม คลิกดู…

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง” โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบาย ดังนี้    คลิกดูภาพทั้งหมด     ด้านการสร้…