ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม  ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556  โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเชื่อที่ดีงามให้กับนักเรียนที…

ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 ปี 2556

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ทั้ง ม.1 และ ม.4  ในวันที่ 7 พ.ค. 2556  เพื่อทำความเข้าใจกฏระเบียบและวิธีการเรียนในโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คลิกดูภาพทั้งหมด

งานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมกับชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมขบวนแห่ในงานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี ในวันที่ 28 มันาคม 2556  คลิกดูภาพทั้งหมด

อบรมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษได้จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสือสารให้กับครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2556  คลิกดูภาพทั้งหมด

ศิษย์เก่า ม.เกษตร มาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2556  ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างอาการเกษตรศาสตร์นุสรณ์ ที่ 27 ได้มาเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือ สือต่างๆ และเมล็ดพันธ์ทางการเกษตร ให้กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทย…

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นขวัญแล้วกำลังใจ และแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน และตอนเช้าก็มีกิจกรรมตักบาตร ก่อนที่จะมีพิธีการปัจฉิ…