ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 ปี 2556

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมประฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ทั้ง ม.1 และ ม.4  ในวันที่ 7 พ.ค. 2556  เพื่อทำความเข้าใจกฏระเบียบและวิธีการเรียนในโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Co…

Continue Reading

งานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมกับชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมขบวนแห่ในงานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี ในวันที่ 28 มันาคม 2556  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

อบรมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษได้จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสือสารให้กับครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ระหว่างวันที่ 19 -21 มีนาคม 2556  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

ศิษย์เก่า ม.เกษตร มาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2556  ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างอาการเกษตรศาสตร์นุสรณ์ ที่ 27 ได้มาเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือ สือต่างๆ และเมล็ดพันธ์ทางการเกษตร ให้กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทย…

Continue Reading

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นขวัญแล้วกำลังใจ และแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน และตอนเช้าก็มีกิจกรรมตักบาตร ก่อนที่จะมีพิธีการปัจฉิ…

Continue Reading

เลือกตั้งประธานนักเรียน

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานละคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เนื่องในหมดวาระลง  และเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ในโรงเรียน  คลิกดูภาพทั้…

Continue Reading