ข่าวสาร

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา ตามโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา…

Continue Reading

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนด้วย โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชร…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson

ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ที่จะมาทำการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ

Continue Reading

ค่าย coding 66

ในปัจจุบันความพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรม coding ภาษาแห่งอนาคต ขึ้นในวันที…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูสุพัตรา แสงสันเทียะ

ยินดีต้อนรับ คูณครูสุพัตรา แสงสันเทียะ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมี ครอบครัวของคุณ…

Continue Reading

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรพล อ่วมฉิม

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรพล อ่วมฉิม ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนคงคาราม ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โ…

Continue Reading

เดือน 9 ข้าวห่อ 2566

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เดือน 9 ข้าวห่อ ณ ลานวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่  30 สิงหาคม  2566  โดยมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตและประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ของกลุ่มการะการเรีย…

Continue Reading