สถิตนักเรียนมาสาย

เว็บไซต์ที่แนะนำ

Login Form

เดือน 9 ข้าวห่อ 59

โรงเรียนหนองหญ้าปล่้องวิทยา และชุมชนชาวกะเหรี่ยง ได้ หมู่บ้านพุพลู  หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้  หมู่บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  หมู่บ้านโปร่งวิเชียน  หมู่บ้านลิ้นช้าง   หมู่บ้านท่าเสลา พุน้ำร้อน  ร่วมกันจัดกิจกรรม เดือน 9 ข้าวห่อ ณ ลานวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่  16 สิงหาคม  2559    โดยมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ของอำเภอหนองหญ้าปล้อง และจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

คลิกดูภาพกล้อง 1

คลิกดูภาพกล้อง 2

การแสดงพิธีเปิด การแสดงชุด ย้อนรอยวิถีชนคนกะเหรี่ยง

กำหนดการเทศการกินข้าห่อหมูบ้านต่างๆในอำเภอหนองหญ้าปล้องปี 2559


18  สิงหาคม  2559   หมูบ้านพุพลู                     30   สิงหาคม  2559   หมูบ้านท่าเสลา

22  สิงหาคม  2559   หมูบ้านลิ้นช้าง                 31   สิงหาคม  2559  หมู่บ้านพุน้ำร้อน

26  สิงหาคม  25599   หมูยางน้ำกลัดเหนือ         1   กันยายน 2559  หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้  โปร่งวิเชียร

Share

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช