ข่าวกิจกรรม

วัน Christmas

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของวันChristmas มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวั…

Continue Reading

ร่วมงาน Asean International Art And Cultural Festival

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดชุดการแสดง เขาร่วมในงาน Asean International Art And Cultural Festival   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ 7 ธันวาคม ณ วัดพระพุทธไสย…

Continue Reading

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้ไปร่วมงาน ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช  ณ ที่ว่าอำเภอหนองหญ้าปล้อง  ทั้งในช่วงเช้าและ ในตอนกลางคืน โดยมี วงดุริยางค์ ของโรง…

Continue Reading

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช

           ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ จัดพิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ…

Continue Reading

กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2555 ขึ้นในโรงเรียน  โดยมี นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง  มาเป็นประธาน ในครั้งนี้  กิจกรรมในการจัดงานใน…

Continue Reading

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้ และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล…

Continue Reading

รายการเด็กมีเรื่อง ข้าวห่อคืนถิ่น

วีดีโอรายการเด็กมีเรื่อง ตอนข้าวห่อคืนถิ่นรายการเด็กมีเรื่อง ตอนข้าวห่อคืนถิ่น วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส  ของกลุ่มเยาวชนหนองหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น ของโรงเรียนหนองหญ้า…

Continue Reading