สพม.เพชรบุรี เยี่ยมโรงเรียน และนิเทศโรงเรียน

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สพม.เพชรบุรี โดยมีนาย นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศ สพม.เพชรบุรี และ คณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูนภาพร  ทองศรี

ยินดีต้อนรับ ครูนภาพร  ทองศรี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี โดยมาดำรงค์ตำแหน่ง ครู ที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้…

Continue Reading

ยินดีต้นรับ ครูจิราวรรณ และ ครูชัยกร

ยินดีต้อนรับ ครูครูจิราวรรณ เอี่ยมสำอาง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ ครูชัยกร เพ็ชรดี ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าป…

Continue Reading