สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 62

กลุ่มสารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -24 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ต่างๆ เช่น ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วาดรูปวิทยาศาสตร์ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง การประกวดร้องเพลง เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ เป็นต้น คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น