อบรมสร้างคนดีศรีสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้าง คนเก่ง คนดี ศรีสังคม ร่วมสร้างคนเก่งดีมีคุณค่าสู่งสั่งคมไทย โดยจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น