ประชุมผู้ปกครอง 62

ในวันที่ 27 พ.ค. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองมารับทราบเสนอแนะสิ่งต่างๆ และตลอดจนถึงร่วมกันดูแลนักเรียนรับทราบผลการเรียนของนักเรียน คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น