ศึกษาดูงานโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ด้านงานวิชาการและ PLC วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น