หญ้าปล้องวิชาการ 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 61 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรรม ตามกลุ่มสาระต่างๆ เช่น แข่งขันคอมพิวเตอร์ แข่งขันประกวดร้องเพลง แข่งขันประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แข่งขันตอบปัญหาวิทยศาสต์ แข่งขันคัดลายมือ แข่งขันการยิงจุดโทษ ประกวดไก่แจ้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ มาแสดงในงาน และยังมีหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดงานแสดงกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และในกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาก็ได้รับเกียรติจาก นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการ สพม 10 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 มาเป็นประธานในพิธี และ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้

คลิกดูภาพทั้งหมด

ผลการแข่งขัน แยกตามกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น