ค่ายอบรมมารยาทไทย 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำในเรื่องมารยาทไทย ในเรื่องการไหว้การปฏิบัติตัว ในการดำรงค์ชีวิตในสังคม

คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น