เอกสารการประชุมงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. แบบบันทึกระดมความคิด (ตัวอย่าง)

2 เอกสารแบบบันทึกการระดมความคิด เพื่อค้นหาโครงการและกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา งานที่ 1

3. หลักการแนวคิดการประเมินตนเองของสถานศึกษา  งานที่2

4. ตารางเชื่อมโยงหน้าที่ครูจากมาตรฐานเก่า 15 มาตรฐานสู่มาตรฐานใหม่ 4 มาตรฐาน

5. ประกาศเป้าหมายโรงเรียนใหม่59” ให้ตั้งหัวว่า “เป้าหมายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *