ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เพื่อแจ้งข่าวสารและขอความคิดเห็นความร่วมมือในด้านต่างๆจากผู้ปกครอง และรับทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น