งานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2555

 ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬา วันที่ 1-3 ต.ค. 55

– ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 ต.ค. 55

– ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิด เพิ่มเติม

 

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น