อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภาพยนตร์โฆษณา”

   

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้ดำเนินการพัฒนาครูโครงการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างภาพยนตร์โฆษณา ในวันที่22 – 24 สิงหาคม 2555คลิกดูภาพ 

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น