ข่าวสาร

วันครู

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูแห่งชาติ ในปีนี้ คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ไปร่วมงาน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด  

Continue Reading

กิจกรรมปีใหม่ 2556

ในทุกๆปีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และปีนี้ก็เวียนมาครบอีกปีในปี 2556  จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556  โดยทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ม.1-3 ประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์…

Continue Reading

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม การอยุ่ค่ายพักแรม ของลุกเสือเนตรนารี  ณ ค่ายบูรฉัตร วันที่ 3 – 5 มกราคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี และฝึกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกั…

Continue Reading

วัน Christmas

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของวันChristmas มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวั…

Continue Reading

ร่วมงาน Asean International Art And Cultural Festival

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดชุดการแสดง เขาร่วมในงาน Asean International Art And Cultural Festival   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ 7 ธันวาคม ณ วัดพระพุทธไสย…

Continue Reading

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้ไปร่วมงาน ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช  ณ ที่ว่าอำเภอหนองหญ้าปล้อง  ทั้งในช่วงเช้าและ ในตอนกลางคืน โดยมี วงดุริยางค์ ของโรง…

Continue Reading

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช

           ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ จัดพิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ…

Continue Reading

กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2555 ขึ้นในโรงเรียน  โดยมี นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง  มาเป็นประธาน ในครั้งนี้  กิจกรรมในการจัดงานใน…

Continue Reading