จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท…

Continue Reading