ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนครั้งที่ 27 ประจำปีพ.ศ 2566 จัดโดยสโมสรไลออนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ ไลออนส์ในประเทศไทย ในระดับจังหวัด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรี คีรีบุตร เด็กหญิงธิวาพร พูลสวัสดิ์ และเด็กหญิงอริสรา โสชมภู นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูจินตนา บัวหลวง เป็นผู้ฝึกสอน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2566

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น