ประชุมผู้ปครอง 2/66

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งข่าวสารข้อตกลงเพิ่มเติม แจ้งผลการเรียนความประพฤติให้ผู้ปกครองได้รับทราบ มีการมอบทุนและเกียรติบัตร ต่างๆให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตลอดจนเรื่องการติดตามการเรียนของนักเรียนของนักเรียนในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น