สพม.เพชรบุรี เยี่ยมโรงเรียน และนิเทศโรงเรียน

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สพม.เพชรบุรี โดยมีนาย นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศ สพม.เพชรบุรี และ คณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น