ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น