ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา
ตามโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีลงวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา แล้วนั้น
บัดนี้การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร และสาขาวิชาเอกพลศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้และขอประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือกให้ทราบ ดังนี้

คลิกดูประกาศ

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น