ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson

ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ที่จะมาทำการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ

Continue Reading

ค่าย coding 66

ในปัจจุบันความพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรม coding ภาษาแห่งอนาคต ขึ้นในวันที…

Continue Reading