ยินดีต้อนรับ ครูสุพัตรา แสงสันเทียะ

ยินดีต้อนรับ คุณครูสุพัตรา แสงสันเทียะ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมี ครอบครัวของคุณครูสุพัตรา แสงสันเทียะ ได้เดินทางมา ส่งคุณสุพัตรา แสงสันเทียะ ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น