ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson

ยินดีต้อนรับ Mr.James William Gipson ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ที่จะมาทำการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ

Continue Reading

ค่าย coding 66

ในปัจจุบันความพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรม coding ภาษาแห่งอนาคต ขึ้นในวันที…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับ ครูสุพัตรา แสงสันเทียะ

ยินดีต้อนรับ คุณครูสุพัตรา แสงสันเทียะ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงค์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมี ครอบครัวของคุณ…

Continue Reading

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรพล อ่วมฉิม

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูวรพล อ่วมฉิม ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนคงคาราม ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โ…

Continue Reading