เดือน 9 ข้าวห่อ 2566

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เดือน 9 ข้าวห่อ ณ ลานวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่  30 สิงหาคม  2566  โดยมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตและประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ของกลุ่มการะการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมี นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในเขตพื้นอำเภอหนองหญ้าปล้อง และใกล้เคียงมาร่วมงาน โดยมีผู้อำนวยการเฉลิม จำปาวิจิตร และคณะครูให้การต้อนรับ ภาพอัลบั้มที่1 ภาพอัลบั้มที่2 ภาพอัลบั้มที่3

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น