ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เยาวชนรักสถาบัน และการประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เยาวชนรักสถาบัน และการประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชมเชยการประกวดกล่างสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

นางสาวอรฤดี วงดารา ครูผู้ฝึกสอนนางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่

นางสาวกนกวรรณ นองเทศ
นางสาวพรพิมล สำเภาน้อย
นางสาวรวิภา ทิมทอง
นางสาวโศมัฏฐิกา ผาภุมมา
นางสาวปุณรภา ขุนเจริญ
นางสาวโอ๋
ครูที่ปรึกษา นางสาวณัติวรรณ ยืนยงค์นาน นางสาวอาจารีย์ บุญงาม

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น