ไหว้ครู 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงคุรค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจากนี้ ก็มีการมอบรวงวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู   และ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น