วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีรำลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกอง ลูกเสือแ…

Continue Reading

วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อวิทยาได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีหน่วยงานภายนอก มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง To Be Number 1 และ ชุดพัฒนาสัมพั…

Continue Reading

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระสังฆราช ฯ

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวนการเฉลิม ปาวิจิตร รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนนักเรียน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 97 รูป ถวายพระกุ…

Continue Reading

ไหว้ครู 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงคุรค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจ…

Continue Reading