ทำเนียบบุคลากร

จำนวนบุคลากร 53 คน
ผู้บริหารข้าราชการครูเจ้าหน้าที่ธุรการครูพี่เลี้ยงเด็กลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว
ผอ.รอง ผอ.ชายหญิงพิการเรียนรวมครูอัตราจ้างนักการ
1152411163
รวม11291119

Facebook Comments

Sharing is caring!