ติดต่อเรา

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 128  หมู่9  ต.หนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160

Tel.0-3249-4350 Fax.0-3249-4350 Email: nongyaplongwittaya@gmail.com

Facebook Comments

Sharing is caring!