การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้ และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล…

Continue Reading

รายการเด็กมีเรื่อง ข้าวห่อคืนถิ่น

วีดีโอรายการเด็กมีเรื่อง ตอนข้าวห่อคืนถิ่นรายการเด็กมีเรื่อง ตอนข้าวห่อคืนถิ่น วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส  ของกลุ่มเยาวชนหนองหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น ของโรงเรียนหนองหญ้า…

Continue Reading

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เพื่อแจ้งข่าวสารและขอความคิดเห็นความร่วมมือในด้านต่างๆจากผู้ปกครอง และรับทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน คลิกดูภาพทั้งหมด …

Continue Reading

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม มาศึกษาดูงาน

ในวันที่ 29 ต.ค. 2555 โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  และส่งครูดวงกมล  อังกินันท์  ที่ย้ายมาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 24  ตุลาคม  2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมี ศึกษานิเทศ พิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์   มาเป็นวิทยากรให้ความ…

Continue Reading