ส่งมอบและรับตำแหน่งประธานนักเรียน

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งให้กับประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อไป คลิกดูภาพทั้งหมด  Facebook Comments

Continue Reading

บริจาคโลหิต

นักเรียนจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จำนวนหนึ่งได้ไปร่วมบริจาคเลือดให้กับสภากา่ชาด ณ ที่วาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ในวันที่ 28 มกราคม 2556   ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ  ทำให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้และเสียสละ…

Continue Reading

หญ้าปล้องวิชาการ 56

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม  หญ้าปล้องวิชาการ 56  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีโรงเรียนในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง และพื้นที่ใกล้เคียงมาเข้าร่วมแข่งข…

Continue Reading

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2  ได้จัดโครงการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แ…

Continue Reading

วันครู

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูแห่งชาติ ในปีนี้ คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ไปร่วมงาน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด   Facebook Comments

Continue Reading

กิจกรรมปีใหม่ 2556

ในทุกๆปีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และปีนี้ก็เวียนมาครบอีกปีในปี 2556  จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556  โดยทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ม.1-3 ประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์…

Continue Reading