ยุวชนพอเพียง

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมยุวชนพอเพียง โดยจัดให้แกนนำในแต่ละห้องและคณะกรรมการนักเรียนได้ไป ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแผ่และนำมาใช่…

Continue Reading

กิจกรรมวันสุทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยได้จัดกิจกรรม วาดภาพ ประกวดป้ายนิเทศ วันสุทรภู่ และ เรื่องยาเสพติด  ประกวดร้องเพลง แต่งกลอน  และ…

Continue Reading

ประกวดร้องเพลง วันสุนทรภู่

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 17-26 มิถุนายน 2556  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดร้องเพลงในวนนณคดี  แต่กลอน  วาดภาพ และอีกต่างๆมากมาย ก่อนที่จะไปจัดงานใหญ่ในวันที่ 26 …

Continue Reading

แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขึ้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน  โดยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรม และห่างไกลจากยาเ…

Continue Reading

พิธีไหว้ครู 2556

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และคณะรูก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

ร่วมปลูกป่าแก่งกระจาน

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมกับเครือข่ายคนรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ได้ เข้าร่วมโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556  คลิกดูภ…

Continue Reading