ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 24  ตุลาคม  2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมี ศึกษานิเทศ พิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์   มาเป็นวิทยากรให้ความ…

Continue Reading

งานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2555 – ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬา วันที่ 1-3 ต.ค. 55 – ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 ต.ค. 55 &…

Continue Reading

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

              ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูธวัฒน์ ศรีคลหนู และ ครูสมคิด เติมพูล คลิกดูภาพทั้งหมด   ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม คลิกดู…

Continue Reading

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง” โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบาย ดังนี้    คลิกดูภาพทั้งหมด     ด้านการสร้…

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส สุพัตรา เอี่ยมอ้น และ น.ส แสงระวี บุญประเสริฐ รับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมอ้น และ นางสาวแสงระวี บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เข้ารับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2…

Continue Reading

เพชรบุรีดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง

เพชรบุรี..ดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง ซึ่งได้จัดงานที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีกลุ่มเยาวชนหญ้าปล้องรักถิ่น จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเพชรบุรี..ดีจัง 1 ใน 8 อำเภอของ …

Continue Reading