แห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 22 ก.ค. 2556 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง และ อ.บ.ต. หนองหญ้าปล้อง ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณี ของชาวพุทธใน อ.หนองหญ้าปล้อง มีกิจกรรมการประกวดแต่ละขบวนของแต่ละช…

Continue Reading

ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และ หล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ได้ปฏิบัติตามประเเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวั…

Continue Reading

ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

19 ก.ค. 2556 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ ส่งการแสดงเข้าร่วมร่วมพิธีเปิดการแข่งขั้นกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาคกลาง ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Comments

Continue Reading

ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 16 ก.ค. 2556 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเข้าร่วมปลูกป่า กับ อ.บ.ต. หนอหญ้าปล้อง ในโครงการปลูป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน  โดยมีนักเรียน ชั้น ม.4/2 เข้าร่วมโครงการปลูกป่า  คลิกดูภาพท…

Continue Reading

คณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ในเรื่องเศรฐกิจพอเพียง  และ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ในเรื่องระบบช่วยเหลือดูแลนัก…

Continue Reading

วันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาลูก้สือแห่งชาติ  โดยได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ  คลิกดูภาพทั้งหมด F…

Continue Reading