พิธีไหว้ครู 61

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อสะท้อนถึงคุรค่าทางจิตใจและประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนนักเรียน และนอกจ…

ประกวดจัดทำพานไหว้ครู 61

ในทุกๆ ปีก่อนที่จะมีพิธีไหว้ครู  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาก็ได้จัดกิจกรรมประกวดจัดพานไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนในแต่ละห้องได้จัดทำพวนไหว้ครูที่มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ คลิกดูภาพทั้งหมด Faceboo…

มอบรางวัลตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ผู้อำนวยการบุญช่วยวาด  วาดวงศ์  มอบเกียรติบัตรในนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 30 พ.ค. 2561  คลิกดูภาพทั้หมด Facebook Comments

ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่  1  ปีการศึกษา 2561  เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ตลอดถึงความร่วมมือต่าง กับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง  เพ…

วันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พ.ค. 2561  คณะครูและนักเรียนได้ไปเวียนเที่ยน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน และ ทำความสะอาดบริเวณวัด    คลิกดูภาพทั้งหมด Fac…