กิจกกรมเข้าค่ายลูกเสือ 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลุกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3  ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท  จ.ราชบุรี ระหว่าวันที่ 19 -21  ม.ค. 2561  เพื่อผึกสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกเสือเนตรนา…

ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก รุ่นที่ 1 MIDL CAMP วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข…

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้อง

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้องกับเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวันที่ 10 ม.ค. 61  ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันมาแแสดงคอนเสิร์ตสร้างความบันเทิง และ เลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คณะครูและ…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018 และ วันคริสต์มาส โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกเช่นการประกวดเต้น การประกวดแต่งตัวซานตาคลอส เกมส์ต่าง เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกอ…

โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า ส่งครูบรรจุใหม่

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและคณครูจากโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า ซึ่งเดินทางมาส่ง ครูนัฐนัย  หนูพลาย ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล…