วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “สดุดีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดลายมือ แต่งกลอน อ่านทำนอ…

Continue Reading

งานกินเห็ดเด็ดพริกกระเห่รียง

ในวันที่ 19 -20 ก.ค. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ ชุมชนในท้องถิ่นในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดงานกินเห็ด เด็ดพริกกระเหรี่ยง โดยมีการจัดนิทรรศการ ประเพณีเดือน 9 ข้าว…

Continue Reading

แห่เทียนเข้าพรรษา 62

เป็นประจำทุกที่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ชุมชนในตำบลหนองหญ้าปล้องได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีขบวนแห่ของนักเรียนและชุมช…

Continue Reading

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีลำลึกถึงวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกอง ลูกเสือจากโรงเรียนบ้านหนองหญ…

Continue Reading

วันต่อต้านยาเสพติด 62

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกันวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้จัดกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจก…

Continue Reading

บริจาคโลหิต 62

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มารับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง นักเรียน และ คณะครู โรงเรียหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ร่วมไปบริจาคโลหิต คลิกดูภาพทั้งหมด Facebook Commen…

Continue Reading