ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รับสมัคร ในวันที่ 25-28  มีนาคม 2561  เวลา 8.30 -15.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร 1 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิท…

ปัจฉิมนิเทศ 60

ในนปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จา…

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานหญ้าปล้องวิชาการ ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันหมากฮอส คณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 คณิตคิดเร็วป.4-ป.6 วาดภาพระบายสี ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ยิงจุดโทษฟุตบอล วิ่งชิงธงชาย วิ่งชิงธงหญิง เดาะฟุตบอล ปริศนาอักษรไขว้ ประกาดมารยาทไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ คัดล…

หญ้าปล้องวิชาการ 60

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 60  ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรร…