วันภาษาไทย 61

ในวันที่ 29 ก.ค. 2561  เป็นวันภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ในวันที่ 26  ก.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ  แต่งกลอน คัดลายมือ จัดป้ายนิเทศ ประกวดการแต่งตัวในวร…

แห่เทียนพรรษา 61

เป็นประจำทุกที่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ชุมชนในอำเภอหนองหญ้าปล้องได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีขบวนแห่ของนักเรียนและชุ…

กินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง

ในวันที่  21-22  กรกฎาคม 2561 วัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมกับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอ หนองหญ้าปล้อง ได้จัดกิจกรรม  งานกินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง งานประเพณีเดือน ๙  ข้าวห่อ…

Orchestra music group จากประเทศ Switzerland

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับเกียรติจากลุ่มวงดนตรีออเคสตรา จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาแสดงโชว์  และโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาก็ได้จัดการแสดงโปงลาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒน…

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 61

1 กรกฎาคม ของทุกปี   เป็นวัน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ซึงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดพีธีลำลึกถึงวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ  โดยมีกอง ลูกเสือจากโรงเรียนบ้านหน…

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านยาเสพติด  …