นักกีฬารักบี้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่า ฯ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้อำนวยการอรุณ  สรรพคุณ  ครูอนุชา  เหลือเหรียญชัย และทีมรับี้ฟุตบอลหญิงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาล…

แชมป์รักบี้ กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 37

ในการแข่งขั้น กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ นักกีฬารักบี่จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีในการแข่งขันครั้งนี้  มีทั้งหมด11ทีมเราอยู่สายCปรักอบด้วยแชมป์เก่า…

มอบทุนสนับสนุนรักบี้

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ขอขอบคุณ คุณพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม 10  ที่มอบทุนสนันสนุนนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส…

รับโล่จากสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พิจารณาทีมรักบี้ฟุตบอลภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเหนื่องและมีผลงานดีเด่นภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาเกียวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านกี่ฬาฟุตบอล โรง…

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”

ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จากจังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-…

นักรักบี้หนองหญ้าปล้องวิทยาคว้าเหรียญ “เมืองมะขามหวานเกมส์”

นักกีฬารักบี้จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เป็นตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เมืองมะขามหวานเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่  27 มกราคม-5 กุมภา…