ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 40 ปี

ในวันที่  1 กรกฏาคม 2560  วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายชัยยะ  อังกินันทน์  เป็นประธานในการทอดผ้าป…

แนะแนว 60

1-2 กุมภาพันธ์ 2560  งานแนะแนว โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวนเขตพื้นที่บริการ จำนวน 16 โรงเรียน ในเขตอำหนองหญ้าปล้อง และ ใกล้เคียง   คลิกดูภาพทั้หมด

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผ.อ.กุลวรัท ที่ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 26  มกราคม 2559  คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกุลวรัท  อ้อยจีน (ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา)  เนื้องจากท่านได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรี…

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผ.อ.ประชา ที่ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 26  ธันวาคม 2559  คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยกาประชา  แก้วสวัสดิ์ (ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา)  เนื้องจากท่านได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 66 ปี 2559

ในวันที่ 16 -18  ธันวาคม 2559  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระ…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด 59

การแข้งขันศิลปหัตถกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน จำนวน 57 รายการ  ผลมีดังนี้ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค  15 รายการ และแบ่ง…