Orchestra music group จากประเทศ Switzerland

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้รับเกียรติจากลุ่มวงดนตรีออเคสตรา จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาแสดงโชว์  และโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาก็ได้จัดการแสดงโปงลาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒน…

มอบรางวัลตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ผู้อำนวยการบุญช่วยวาด  วาดวงศ์  มอบเกียรติบัตรในนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 30 พ.ค. 2561  คลิกดูภาพทั้หมด

บริจาคโลหิต

ในวันที่ 21 พ.ค. 2561  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ชนะเลิศประกวดเรียงความ

นางสาวพรชิตา  มหาวงค์  นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”  จัดโดยสำนักงานข่นส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล…

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4