ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4รับสมัคร วันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563 โดยรับสมัครทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามฟอร์มรับสมัครที่โรงเรียนกำหนด ฟอร์ม…

Continue Reading

ประกาศเลือนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และ ประกาศกระท…

Continue Reading

กิจกรรมวันคริสต์มาส & ปีใหม่ 63

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมวัน วันคริสต์มาส & และวันปีใหม่ 63 โดยมีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรูปภาษาอังกฤษ เช่นจัดป้ายนิเทศ ประกวดทำการ์ดวันคริสต์มาส ตอบคำถาม…

Continue Reading

น.ส.ดารินทร์ จันทมาลา รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น

ของแสดงความยินกับ น.ส.ดารินทร์ จันทมาลา นักฬารักบี้ จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยได้รับรางวัล นักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬากีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬา และ บุคลากรทางกีฬา…

Continue Reading