ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

นักเรียนชั้นม 5/2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถศิลป์ จากพื้นดินราชบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยกิจ…

Continue Reading

ยินดีต้อนรับครูปารวี สายกฤษณะ

ยินดีต้อนรับ ครูปานรวี สายกฤษณะ คุณครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ ที่ได้ย้ายจาก โรงเรียนร่มเกล้าวิทยา กาญจนบุรี โดยมาดำรงค์ตำแหน่ง ครู ที่โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยมี ผู้อำนวยการ…

Continue Reading

ISB มอบ กีต้าร์คลาสสิค

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok : ISB) ได้มอบ กีต้าร์คลาสสิค ให้กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาจำนวน 13 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาดนตรีสากล โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ขอขอพ…

Continue Reading

ประชุมผู้ปกครอง 62

ในวันที่ 27 พ.ค. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองมารับทราบเสนอแนะสิ่งต่างๆ และตลอดจนถึงร่วมกันดูแลนักเรียนรับทราบผลการเร…

Continue Reading

รักบี้ฟุตบอลหญิงเพชรบุรี คว้าเหรียญเงิน บุรีรัมย์เกมส์

ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35 บุรีรัมย์เกมส์ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงจากจังหวัด เพชรบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศ รักบี้ฟุตบอลหญิง ระหว่างวันที่ 10-20พ.ค.2562  5พ.ค. 62เวลา 10.00 น.เพชรบุรี…

Continue Reading

กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่

วันเดือนปี รายการ 22- 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 30 มีนาคม 2562 สอบวัดความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 3 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ ผลสอบ ชั้น ม.1 คลิกผลสอบชั้น ม.4 คลิก 8 เมษายน 25…

Continue Reading