ร่วมแสดงความยินดี กับ ผ.อ.ภูดิศ ที่ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ภูดิศ ฤทธิ์จารุกร (ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา) เนื่องจากได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเ…

Continue Reading

วันพ่อแห่งชาติ 61

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหนอหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้…

Continue Reading

รักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) คว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) จังหวัดเพชรบุรี อยู่สายบี ร่วมกับ 1. จังหวัดนราธิวาส 2. จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 09.20 น.ชนะจังหวัดนราธิวาส 27 -0 จุด เ…

Continue Reading

โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ชาวค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ได้รวมต…

Continue Reading

วันวชิราวุธ 61

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย…

Continue Reading

ลอยกระทง 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกันจัดกรรมลอยกระทง ขึ้นในวันที่ 22  พ.ย. 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับชุมชนชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยม…

Continue Reading