ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2  ได้จัดโครงการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัำพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แ…

Continue Reading

วันครู

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครูแห่งชาติ ในปีนี้ คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ก็ได้ไปร่วมงาน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด  

Continue Reading

กิจกรรมปีใหม่ 2556

ในทุกๆปีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องก็ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และปีนี้ก็เวียนมาครบอีกปีในปี 2556  จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2556  โดยทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ม.1-3 ประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์…

Continue Reading

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม การอยุ่ค่ายพักแรม ของลุกเสือเนตรนารี  ณ ค่ายบูรฉัตร วันที่ 3 – 5 มกราคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี และฝึกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกั…

Continue Reading

วัน Christmas

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของวันChristmas มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวั…

Continue Reading

ร่วมงาน Asean International Art And Cultural Festival

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดชุดการแสดง เขาร่วมในงาน Asean International Art And Cultural Festival   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ 7 ธันวาคม ณ วัดพระพุทธไสย…

Continue Reading