โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

              ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูธวัฒน์ ศรีคลหนู และ ครูสมคิด เติมพูล คลิกดูภาพทั้งหมด   ประมวลภาพเยี่ยมบ้านนักเรียนของ ครูคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม คลิกดู…

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”

โครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง” โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบนโยบาย ดังนี้    คลิกดูภาพทั้งหมด     ด้านการสร้…

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส สุพัตรา เอี่ยมอ้น และ น.ส แสงระวี บุญประเสริฐ รับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมอ้น และ นางสาวแสงระวี บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เข้ารับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2…

เพชรบุรีดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง

เพชรบุรี..ดีจัง ตอนยิ้มดีดีที่หญ้าปล้อง ซึ่งได้จัดงานที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยมีกลุ่มเยาวชนหญ้าปล้องรักถิ่น จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเพชรบุรี..ดีจัง 1 ใน 8 อำเภอของ …

คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คระกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในวันที่ 12 กันยายน 2555   คลิกดูภาพทั้งหมด

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2555 โดยพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่คง…