วัน Christmas

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ของวันChristmas มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวั…

ร่วมงาน Asean International Art And Cultural Festival

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดชุดการแสดง เขาร่วมในงาน Asean International Art And Cultural Festival   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ 7 ธันวาคม ณ วัดพระพุทธไสย…

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้ไปร่วมงาน ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช  ณ ที่ว่าอำเภอหนองหญ้าปล้อง  ทั้งในช่วงเช้าและ ในตอนกลางคืน โดยมี วงดุริยางค์ ของโรง…

ถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช

           ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ จัดพิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ…

กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2555 ขึ้นในโรงเรียน  โดยมี นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง  มาเป็นประธาน ในครั้งนี้  กิจกรรมในการจัดงานใน…