รักบี้ฟุตบอล คัดเลือกตัวแทนเขต 7

แข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล คัดเลือกตัวแทนเขต 7 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระหว่าง ทีมจ.เพชรบุรี(หนองหญ้าปล้องวิทยา) กับ ทีมจ.ราชบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วันที่ 7 พ.ย. 61   ซึ่งเป็นการแ…

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประสิทธิ์ มากมูล

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ผู้อำนวยการประสิทธิ์  มากมูล  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ขอต้อนรับด้วยความยิน…

ส่งผู้อำนวยการบุญช่วย วาดวงศ์

ในวันที่  31 ตุลาคม 2561 คณะครูนักเรียน และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เดินทางไปส่งและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบุญช่วย  วาดวงศ์  ที่ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน…

เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง มอบเงินในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงอาหาร

พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล( เร่งกำเหนิด) เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง พร้อมด้วยคุณพ่อชิด คุณแม่เง็ก ครอบครัวเร่งกำเหนิด เตาอิฐต้นมะม่วง ร้านก.วรรณเจริญ และคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดกำแพงแล อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดทอดผ…

กีฬาภายใน 61

ในช่วงระหว่างวันที่ 20 -23  สิงหาคม 2560  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนห…

มอบเงินสนับสนุนพัฒนาอาคาร”เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27″

ในวันที่  19 สิงหาคม  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มามอบเงินสนับสนุนสนับสนุนพัฒนาอาคาร  เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 27 จำนวน 200,000 บาท และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนหนองหญ้า…