รักบี้ฟุตบอลคว้าเหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

ผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง7 คนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง จากรร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นตัวแทน ในนามจังหวัดเพชรบุรี   ผลการแข่งขันดังนี้ วันที่24 มีน…

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รับสมัคร ในวันที่ 25-28  มีนาคม 2561  เวลา 8.30 -15.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร 1 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิท…

ปัจฉิมนิเทศ 60

ในนปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จา…

หญ้าปล้องวิชาการ 60

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 60  ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรร…

งานพระนครคีรี 61

ในวันที่ 9 ก.พ. 2561  เป็นประจำทุกที่ในงานพระนครคีรี นักเรียนและคณะครูได้จัดขบวน และการแสดง ร่วมพิธิเปิดในงานพระนครคีรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้องในการจัดขบวนเพื่อร่วมในพิธีเปิดในคร…

แนะแนว 60

ผู้อำนวนการบุญช่วย  วาดวงศ์และคณะครูนักเรียนได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องและใกล้เคียง  คลิกดูภาพทั้งหมด