ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

ค่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก รุ่นที่ 1 MIDL CAMP วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข…

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้อง

กิจกรรมร่วมปันรักให้น้องกับเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวันที่ 10 ม.ค. 61  ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันมาแแสดงคอนเสิร์ตสร้างความบันเทิง และ เลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คณะครูและ…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018 และ วันคริสต์มาส โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกเช่นการประกวดเต้น การประกวดแต่งตัวซานตาคลอส เกมส์ต่าง เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกอ…

โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า ส่งครูบรรจุใหม่

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและคณครูจากโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า ซึ่งเดินทางมาส่ง ครูนัฐนัย  หนูพลาย ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล…

โรงเรียน ชลประทานแก่งกระจาน ส่งครูบรรจุใหม่

ในวันที่  12  ธันวาคม 2560  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารจาก สพป. เพชรบุรี เขต2   ผู้บริหารและคณครูจากโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน  ซึ่งเดินทางมาส่ง  ครูนันทพร  สุวรรณเกตุ  ซึ่งได้เดิน…

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน ธนาคารโรงเรียน

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองหญ้าปล้อง ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคารพี่เลี้ยงของธนาคารโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ได้มอบเงินสนับสนุนในการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมใ…