ข่าวกิจกรรม

พระนครคีรี ครั้งที่ 33

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิเปิดในงานพิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 โดยมีนักเรียน เข้ารวมขบวนจำนวน 50 คน และ การแสดงของอำเภอหนองหญ้า…

Continue Reading

คณะกรรมการนักเรียนหมดวาระ

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าและส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ คลิกดูภาพทั้งหมด

Continue Reading

หญ้าปล้องวิชาการ 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 61 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรรม …

Continue Reading

เลือกตั้งประธานนักเรียน 62

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อทดแทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า ที่จะหมดวาระลงไป และเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับนักเรี…

Continue Reading

ค่ายอบรมมารยาทไทย 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำในเรื่องมาร…

Continue Reading

ค่ายอาเซียน 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ธีม”ผ่าวิกฤตอาเซียน” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ…

Continue Reading