เข้าค่ายพักแรมลกเสือเนตรนารี 61

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมกรมมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ 14-15 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร โดยมีนักเรียนชั้น ม. 1-3 เข้าค่ายพักแรมในครั้…

Continue Reading

โครงการ Love Say Yes and Sex Say No

โครงการ Love Say Yes and Sex Say No วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด จัดร่วมกับ สภาเด็กอำเภอหนองหญ้าปล้อง และกรมพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรีและร้านครูคั…

Continue Reading

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 10-11 มการาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพ…

Continue Reading

กิจกรรมวันปีใหม่ 62

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 และ วันคริสต์มาส โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกสร้างสรรค์  มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที  วงดนตรีของนักเรียน  การละเล่นเกมส์ต่างๆ และ ก…

Continue Reading

วันพ่อแห่งชาติ 61

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหนอหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้…

Continue Reading

รักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) คว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) จังหวัดเพชรบุรี อยู่สายบี ร่วมกับ 1. จังหวัดนราธิวาส 2. จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 09.20 น.ชนะจังหวัดนราธิวาส 27 -0 จุด เ…

Continue Reading