ข่าวกิจกรรม

กีฬาภายใน 62

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายนิกูล ประทีปพิชัย ร…

Continue Reading

ค่ายพุทธบุตร 62

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเร…

Continue Reading

วันแม่แห่งชาติ 62

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายประสิทธิ์ มาก…

Continue Reading

วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “สดุดีสุนทรภู่เคียงคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดลายมือ แต่งกลอน อ่านทำนอ…

Continue Reading

งานกินเห็ดเด็ดพริกกระเห่รียง

ในวันที่ 19 -20 ก.ค. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ ชุมชนในท้องถิ่นในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จัดงานกินเห็ด เด็ดพริกกระเหรี่ยง โดยมีการจัดนิทรรศการ ประเพณีเดือน 9 ข้าว…

Continue Reading

แห่เทียนเข้าพรรษา 62

เป็นประจำทุกที่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ ชุมชนในตำบลหนองหญ้าปล้องได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีขบวนแห่ของนักเรียนและชุมช…

Continue Reading