ข่าวกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 39 รายการ โดย ได้เหรียญทอง จำนวน 14 รายการ เหรียญเงิน 11 ร…

Continue Reading

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ในวันที่ 11 พ.ย. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเพื่อแจ้งข่าวสารและผลการเรียนให้กับผู้ปกครอง คลิกดูภาพทั้งหมด

Continue Reading

ชมรมถ่ายภาพ Easy Picture Stock มอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ชมรมถ่ายภาพ Easy Picture Stock ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานความฝันให้กับเยาวชนของชาติที่ยังขาดแคลนอ…

Continue Reading

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 62

ในปี2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้มีบุคลากรที่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้อำนวยการประสิทธิ์ มากมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ นายกฤต แก้วอินทร์ ลูกจ้าประจำของโรงเรียนห…

Continue Reading

กีฬาภายใน 62

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายนิกูล ประทีปพิชัย ร…

Continue Reading

ค่ายพุทธบุตร 62

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกฝั่งคณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเร…

Continue Reading