ปัจฉิมนิเทศ 60

ในนปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จา…

หญ้าปล้องวิชาการ 60

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 60  ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรร…

งานพระนครคีรี 61

ในวันที่ 9 ก.พ. 2561  เป็นประจำทุกที่ในงานพระนครคีรี นักเรียนและคณะครูได้จัดขบวน และการแสดง ร่วมพิธิเปิดในงานพระนครคีรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้องในการจัดขบวนเพื่อร่วมในพิธีเปิดในคร…

แนะแนว 60

ผู้อำนวนการบุญช่วย  วาดวงศ์และคณะครูนักเรียนได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องและใกล้เคียง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ส่งรองผู้อำนวยการ ณภัทร ศิลปศร

คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้เดินทางไปส่ง รองผู้อำนวยการ ณภัทร  ศิลปศร  ที่ได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คลิกดูภาพส่งรองผู้อำ…

กิจกกรมเข้าค่ายลูกเสือ 60

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลุกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3  ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท  จ.ราชบุรี ระหว่าวันที่ 19 -21  ม.ค. 2561  เพื่อผึกสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกเสือเนตรนา…