ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 62

ในวันที่ 13 พ.ค. 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 เพื่อปรับพื้นฐานและระเบียบข้อปฏิบัติในการเรียน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นอกจากนี้ ยังมี &#8220…

Continue Reading

กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่

วันเดือนปี รายการ 22- 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 30 มีนาคม 2562 สอบวัดความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 3 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ ผลสอบ ชั้น ม.1 คลิกผลสอบชั้น ม.4 คลิก 8 เมษายน 25…

Continue Reading

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผ.อ.ภูดิศ ที่ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ภูดิศ ฤทธิ์จารุกร (ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา) เนื่องจากได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเ…

Continue Reading

ปัจฉิมนิเทศ 61

ในนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จากศ…

Continue Reading

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 61

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยปีในได้ไปทัศนศึกษา ที่ สวนนงนุช พัทยา ซึ่งมีแหล่งความรู้ต่างๆ ให่นักเรียนได้ศึกษา เช่น สวนไม้ด…

Continue Reading

พิธีมอบอาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาเปิด อาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ และ ส่งมอบอาคาร เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๒๗ ให้แก่โรงเรียนหน…

Continue Reading