คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA

  ในวันที่ 24 พ.ค. 2561  คณะนิเทศติตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA Online  เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

บริจาคโลหิต

ในวันที่ 21 พ.ค. 2561  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ปฐมนิเทศ 61

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อกฏระเบียบและวิธิการปฏิบัติตนในการ ศึกษ…

ชนะเลิศประกวดเรียงความ

นางสาวพรชิตา  มหาวงค์  นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”  จัดโดยสำนักงานข่นส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล…

รักบี้ฟุตบอลคว้าเหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

ผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง7 คนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง จากรร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นตัวแทน ในนามจังหวัดเพชรบุรี   ผลการแข่งขันดังนี้ วันที่24 มีน…

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รับสมัคร ในวันที่ 25-28  มีนาคม 2561  เวลา 8.30 -15.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร 1 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิท…