คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA

  ในวันที่ 24 พ.ค. 2561  คณะนิเทศติตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA Online  เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

บริจาคโลหิต

ในวันที่ 21 พ.ค. 2561  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง  คลิกดูภาพทั้งหมด

ปฐมนิเทศ 61

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อกฏระเบียบและวิธิการปฏิบัติตนในการ ศึกษ…

ชนะเลิศประกวดเรียงความ

นางสาวพรชิตา  มหาวงค์  นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”  จัดโดยสำนักงานข่นส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล…

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รักบี้ฟุตบอลคว้าเหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34

ผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง7 คนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง จากรร.หนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นตัวแทน ในนามจังหวัดเพชรบุรี   ผลการแข่งขันดังนี้ วันที่24 มีน…