วันพ่อแห่งชาติ 61

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหนอหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้…

รักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) คว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) จังหวัดเพชรบุรี อยู่สายบี ร่วมกับ 1. จังหวัดนราธิวาส 2. จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 09.20 น.ชนะจังหวัดนราธิวาส 27 -0 จุด เ…

โครงการค่ายคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

โครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ ๙ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ชาวค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ได้รวมต…

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่  2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ตลอดถึงความร่วมมือต่าง กับผู้ปกครอง และเครือข…

วันวชิราวุธ 61

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย…

ลอยกระทง 61

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกันจัดกรรมลอยกระทง ขึ้นในวันที่ 22  พ.ย. 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับชุมชนชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยม…