ปัจฉิมนิเทศ 60

ในนปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรม รับฟังบรรยายธรรมะ รับฟังประสบการณ์จา…

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานหญ้าปล้องวิชาการ ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันหมากฮอส คณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 คณิตคิดเร็วป.4-ป.6 วาดภาพระบายสี ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ยิงจุดโทษฟุตบอล วิ่งชิงธงชาย วิ่งชิงธงหญิง เดาะฟุตบอล ปริศนาอักษรไขว้ ประกาดมารยาทไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ คัดล…

หญ้าปล้องวิชาการ 60

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 60  ขึ้น โดยเปิดบ้านต้อนรับ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอปากท่อ เข้ามาร่วมงาน และมีการแข่งขันกิจกรร…

งานพระนครคีรี 61

ในวันที่ 9 ก.พ. 2561  เป็นประจำทุกที่ในงานพระนครคีรี นักเรียนและคณะครูได้จัดขบวน และการแสดง ร่วมพิธิเปิดในงานพระนครคีรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอหนองหญ้าปล้องในการจัดขบวนเพื่อร่วมในพิธีเปิดในคร…

เอกสารเยี่ยมบ้าน 60

เนื่องจากระบบการกรอกเยี่ยมบ้านนักเรียนบนเว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงให้คณะครูทำเอกสารตามแบบที่แนบมาพร้อมบันทึกการเยี่ยมบ้านและรูปถ่าย (หมายเหตุ ไม่ต้องทำหน้าปก ) 1.คำสั่งเยี่ยมบ้าน 2. รายงานการเยี่ยม…

แนะแนว 60

ผู้อำนวนการบุญช่วย  วาดวงศ์และคณะครูนักเรียนได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องและใกล้เคียง  คลิกดูภาพทั้งหมด