มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 62

ในปี2562 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ได้มีบุคลากรที่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้อำนวยการประสิทธิ์ มากมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ นายกฤต แก้วอินทร์ ลูกจ้าประจำของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คระครูและนักเรียน ได้ร่วม มุทิตาจิตแค่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 คลิกดูภาพทั้งหมด

Facebook Comments

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น